page view image

Early voices i Ål - Nu rinder solen

Arrangementsinformasjon
event image

Early voices besøker Ål kirke

Høsten 2021 besøkte Early voices Ål kyrkje der de bidro på den tradisjonsrike folkemusikkmessen. Denne gangen medvirker de først på den samme messen, før de senere på kvelden presenterer sin egenproduserte konsert, "Nu rinder solen". En konsert satt sammen av norske folketoner og Bachs motett "Jesu, meine Freude"

I konserten trekkes trådene fra religiøse folketoner fra den norske tradisjonen til den tidlige barokken. Tekstuelt er folketonene underdanige, lengtende etter et møte med en mulig himmel. Tekstene i “Jesu, meine Freude” peker også på en frelse og et håp om et bedre liv. Folketonene trekker veksler på og kontrasterer den tidlige barokken, og understreker de musikkhistoriske linjene som strekker seg fra middelalderen, og via folkemusikk og Bach og frem til moderne tid. 

Early Voices er Norges første tidligmusikkvintett for vokalmusikk. Ensemblet er i god utvikling,  og har de siste årene holdt svært godt mottatte konserter og turneer over store deler av Østlandet. Early Voices jobber for å videre etablere seg som et av landets fremste ensembler innen tidligmusikk, med fokus på møtepunktene og overgangsområdene rundt norsk folkemusikk. Kjerneområder er ornamentering og instrumentering, og vi søker å finspisse den norske ensembleklangen i både tidligmusikk og folkemusikk, og slik sett tilgjengeliggjøre begge sjangre for publikum.

Early voices består av: Mari Johanne Müller (sopran), Kristine Våge (sopran), Maria Dale Johannessen (alt), Øystein Stensheim (tenor) og Peder Arnt Kløvrud (bass).


Konserten er støttet av Ål kyrkjelege fellesråd og Kulturrådet