Proverbios - Early voices i Trafo kunsthall

Arrangementsinformasjon

Velkommen til en konsert i Trafo kunsthall i Asker med  en urfremføring som hovedverk. I tillegg får du høre Purcells religiøse sanger.

Urfremføring: Proverbios av Martin Ødegaard

Inspirert av et utvalg av Francisco Goyas siste verker «Los disparates» (1815 - 1823), også kalt Proverbios (ordspråk) eller Suenos (drømmer), har Martin Ødegaard skrevet et verk for 5 stemmer, klarinett, horn og cello. Verket veksler mellom barokk stil og utvidet stemmebruk, og sangerne skaper en klanglig palett som på forskjellige måter kombineres med de forskjellige instrumentene, også de gjennom bruk av sine klanglige ytterpunkter.

Som i Goyas verker skaper Ødegaard i sin komposisjon absurde og uventede situasjoner og sammensetninger, av forskjellige uttrykk og musikalske materialer, gjennom abstrakte, lydlige undersøkelser av fenomener og følelser abstrahert fra Goyas fantastiske malerier.Early Voices er Norges første tidligmusikkvintett for vokalmusikk. Ensemblet har fått svært god mottakelse med sine prosjekter, og har fokus på møtepunktene og overgangsområdene rundt norsk folkemusikk. Kjerneområder er ornamentering og instrumentering, og vi søker å finspisse den norske ensembleklangen i både tidligmusikken og folkemusikken, og slik sett tilgjengeliggjøre begge sjangre for publikum. 

Early Voices bestå av fem sangere med bred ensemble- og solisterfaring: Mari Johanne Müller og Kristine Våge (sopran), Sean Bell (kontratenor), Øystein Stensheim (tenor), Peder Arnt Kløvrud (baryton)

Paula Cuesta Redondo, cello, Lena Wik, horn og Elena Perales, klarinett, medvirker også.

Restriksjoner

Ved eventuell avlysning vil billetter bli refundert.